Monday-Friday
9:00 AM - 8:00 PM

ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΦΥΛΑΞΕΙΣ


Η FGS SECURITY αναλαμβάνει με υπευθυνότητα, έμπειρο και εκπαιδευμένο προσωπικό και άρτιο τεχνολογικά εξοπλισμό , την επιτήρηση και τη φύλαξη χώρων όχι μόνο ιδιωτικών αλλά και δημόσιων.
Προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις ασφάλειας συνδυάζοντας τον επιχειρησιακό σχεδιασμό με την υψηλή τεχνολογία.

ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

Η εταιρεία μας FGS SECURITY διαθέτει και παρέχει υπηρεσίες μέσω κέντρου λήψης σημάτων συναγερμού , λειτουργίας επί 24ωρου βάσεως και όλο το χρόνο , προκειμένου να δέχεται ψηφιακά σήματα , επείγουσας ανάγκης από το σύστημα συναγερμού που είναι εγκατεστημένο στο χώρο του συνδρομητή , μέσω τηλεφωνικής γραμμής. Τα εισερχόμενα αυτά σήματα επεξεργάζονται και αξιοποιούν το εκπαιδευτικό προσωπικό μηχανογράφησης προηγμένης τεχνολογίας.

ΣΥΝΟΔΕΙΕΣ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Η ανάλυση ριψοκινδυνότητας είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στην ασφάλεια των επισήμων Προσώπων. Οποιοσδήποτε εργάζεται στον τομέα της ασφάλειας πρέπει να γνωρίζει αυτό το αντικείμενο πλήρως. Εδώ δεν χωράνε λάθη. Η FGS SECURITY μέσω ενός εκπαιδευτικού προγράμματος ‘μπορεί να παρέχει στους εκπαιδευόμενους τις απαραίτητες γνώσεις μέσω θεωρητικής και πρακτικής εξάσκησης, με τη βοήθεια οπτικοακουστικών μέσων, ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις των σημερινών καταστάσεων.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η ηλεκτρονική ασφάλεια , παρέχετε μέσα από την εγκατάσταση διαφόρων αξιόπιστων συστημάτων ανίχνευσης υψηλών προδιαγραφών. Ο εξοπλισμός εισάγετε από την ΗΠΑ και ενσωματώνετε στα ηλεκτρονικά συστήματα που είναι εγκατεστημένα με την κανονική προληπτική συντήρηση από τους ιδιαίτερα εκπαιδευμένους τεχνικούς υπαλλήλους.

FGS SECURITY

19 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Η « FGS SECURITY », λειτουργεί από τις 22/04/2003, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό απόφαση 3015/39/60/913 – ΄γ 22.04.2003 για έγκριση νόμιμης Άδειας λειτουργίας, περί Ιδιωτικών Παροχών Υπηρεσιών Ασφαλείας όπως προβλέπετε από τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 1 του Νόμου 2518/97, καθώς επίσης και την έγκριση ειδικής στολής και ο καθορισμός αυτής βάση του άρθρου 9 του ΑΝ 1342/1938,που συνεδρίασε την 9η Οκτωβρίου 2003 από το οποίο έγινε και η κατοχύρωσή της.

Η ακτίνα δραστηριότητας της επεκτείνετε σε όλη την Ελλάδα.

50
Φύλακες
0
Περιπολικά
0
Θωρακισμένα
0
Ίδρυση

GDPR ΚΑΙ FGS SECURITY

O Ευρωπαϊκός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων, GDPR (General Data Protection Regulation) τίθεται σε εφαρμογή από τις 25 Μαΐου 2018 για όλες τις επιχειρήσεις της Ε.Ε. και αφορά τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται η κάθε επιχείρηση.

Η FGS SECURITY είναι απολύτως αφοσιωμένη στην πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και τηρεί διαδικασίες που σκοπό έχουν να διασφαλίσουν ότι όλοι οι εργαζόμενοι, οι υποψήφιοι εργαζόμενοι ή υποψήφιοι συνεργάτες, οι ανάδοχοι, οι σύμβουλοι ή άλλοι συνεργάτες της FGS SECURITY (συλλογικά καλούμενοι Χρήστες δεδομένων), οι οποίοι έχουν πρόσβαση σε Προσωπικά Δεδομένα που διατηρεί η FGS SECURITY ή που διατηρούνται για λογαριασμό της, είναι πλήρως ενήμεροι και τηρούν τις υποχρεώσεις τους έναντι του Γενικού Κανονισμου για την Προστασία των Δεδομένων.

Διαβάστε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της FGS SECURITY σύμφωνα με τον κανονισμό GDPR.

Για απορίες ή περισσότερες πληροφορίες που αφορούν την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον Κανονισμό για την Ασφάλεια των προσωπικών Δεδομένων (GDPR) μπορείτε να επικοινωνείτε με mail στο info@fgssecurity.gr στο 2341070647 ή 2341091757.


Οι Υπηρέσιες μας

Εξειδικευμένες υπηρεσίες για την φύλαξη Δημόσιων και ιδιωτικών εγκαταστάσεων.

The Most Trusted Company in Security Business !