Monday-Friday
9:00 AM - 8:00 PM

Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων

Βάση των Προεδρικών Διαταγμάτων που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εργασίας και του κατά περίπτωση αρμοδίου υπουργού, και ύστερα από την γνώμη του Συμβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας που προβλέπεται στο άρθρο 15 του νόμου 1568/85 επεκταθήκαμε και εντάξαμε την εφαρμογή του νόμου αυτού ολικά.
Βάση των παραπάνω,η εταιρία μας ορίζει εκλεγμένο αντιπρόσωπο των εργαζομένων, για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας στην επιχείρησης, εφόσον αυτή ανήκει στην ‘Γ κατηγορία επικινδυνότητας και είναι αντίστοιχη με την ομάδα επιμόρφωσης Ι ή ΙΙ ( Απόφαση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 4881/102/12-03-2010 και απασχολούνται περισσότερα  από 50 άτομα, σύμφωνα με το π.δ. 294/88 και το π.δ 17/96.
Βάση της παρακολούθησης προγραμμάτων επιμόρφωσης σε θέματα τεχνικού ασφαλείας που διοργάνωσε το ΚΕΚ Επιμορφωτική ΚΙΛΚΙΣ Μ.Ε,Π,Ε με αριθμούς πρωτοκόλλων :

α) κατάθεσης αίτησης προς έγκριση στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 16332/17-08-2010,
β) εγκριτικής απόφασης 21712/580/02-02-11-2010 του Υπουργού Εργασίας,
γ) κατάθεσης κατάστασης τελικώς εκπαιδευθέντων 19183/01-10-2010, μας χορηγήθηκε η βεβαίωση αυτή.

Λειτουργεί ως συμβουλευτικό όργανο, υποδεικνύοντας μας γραπτώς ή προφορικώς τα θέματα που σχετίζονται με την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων.

Ειδικότερα:

Α) Ο τεχνικός ασφαλείας:
  • Συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού , προγραμματισμού , κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων , εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών προμήθειας μέσων και εξοπλισμού , επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας, καθώς και διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και γενικά οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας.
  • Ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων , πριν από τη λειτουργία τους , καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας, πριν από την εφαρμογή τους και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και πρόληψης των ατυχημάτων , ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους προϊσταμένους των τμημάτων ή τη διεύθυνση της επιχείρησης.
  • Εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για την διαπίστωση ετοιμότητας.